بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 31,561,421,000 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 985,771 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 985,771 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 987,072 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 32,017

صندوق افتخار حافظ

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/12

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري حافظ

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

روح انگيز شكوهي فرد، احسان خاتوني داريان، فرشته تكسيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها