بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 50,339,658,252 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 923,748 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 923,748 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 924,368 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 54,495

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/12

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي خاكسار كهنه شهري

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي آزموده كاران

نمودار‌ها